Celem naszego Oddziału jest propagowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszego terenu, czyli Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z naciskiem na Ojcowski Park Narodowy. W tym celu organizujemy m.in. kursy i szkolenia dla przewodników turystycznych i członków PTTK.

Na stronie prezentujemy również obiekty turystyczne, które warto zwiedzić w Ojcowskim Parku Narodowym i okolicy.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z usług licencjonowanych przewodników w trakcie spaceru po OPN, w zakładce Przewodnicy prezentujemy dane kontaktowe przewodników zrzeszonych w naszym Oddziale PTTK.

Zapraszamy!