Jaskinia Łokietka……

Jaskinia Ciemna…….

Zamek w Pieskowej Skale……..

Ruiny Zamku w Ojcowie………

Ekspozycja Przyrodnicza OPN………

Osada Młynarska „Boroniówka”………

Muzeum Regionalne PTTK………

Kaplica na Wodzie……..

Pustelnia bł. Salomei………