turystyka

Ojcowski Park Narodowy to najmniejszy z 23 parków narodowych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi zaledwie 21,5 km2. Położony jest w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, ok. 18 km w linii prostej na północny-zachód od Krakowa. Obejmuje 2 atrakcyjne krajobrazowo doliny Prądnika i Sąspówki.

 

Ojcowski Park Narodowy cechuje się dużą różnorodnością flory i fauny. Spośród innych polskich parków narodowych wyróżnia się obecnością jaskiń krasowych, których jest tu ponad 700. Dwie z nich udostępniono do zwiedzania – Jaskinię Łokietka oraz Jaskinię Ciemną, w której odkryto najstarsze ślady pobytu człowieka w tej części wyżyny. Jaskinie na terenie Parku są naturalnym miejscem schronienia dla wielu gatunków nietoperzy.

Prócz jaskiń, Ojcowski Park Narodowy wyróżnia się ciekawymi kształtami skał wapiennych, których nazwy niejednokrotnie nawiązują do ich kształtów, np. Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska czy Skała Rękawica.

Do atrakcji Parku należą 2 zamki z XIV wieku w Pieskowej Skale i Ojcowie, wybudowane za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Znajdują się one na Szlaku Orlich Gniazd tworzonym przez 12 zamków na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Choć najmniejszy w Polsce, Ojcowski Park Narodowy kryje w sobie mnóstwo uroku, ciekawostek i niezwykłych historii.

Odkryj go razem z nami.