Celem naszego Oddziału jest propagowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszego terenu, czyli Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z naciskiem na Ojcowski Park Narodowy. W tym celu organizujemy m.in. kursy i szkolenia dla przewodników turystycznych i członków PTTK.

Na stronie prezentujemy również obiekty turystyczne, które warto zwiedzić w Ojcowskim Parku Narodowym i okolicy.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z usług licencjonowanych przewodników w trakcie spaceru po OPN, w zakładce Przewodnicy prezentujemy dane kontaktowe przewodników zrzeszonych w naszym Oddziale PTTK.

Zapraszamy!

 

158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (1863-2021)

Informujemy, że w związku z pandemią COVID-19 obchody 158 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego nie odbędą się.

Msza Święta w intencji Powstańców zostanie odprawiona 24 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00 w Kaplicy na Wodzie.

Prosimy o pozostanie w domach, pamięć i modlitwę.

Zarząd Oddziału PTTK w Ojcowie